dijous, 7 de maig de 2020

Grups interactius


A l’escola pensem que el paper de les famílies és fonamental dins de la comunitat educativa, per tant, formen part del nostre dia a dia. Com a filosofia de centre es promou que les famílies tinguin cada curs l’oportunitat d’entrar directament a l’aula dels seus fills i filles. 

Grups interactius és una metodologia que pateix d’una organització flexible a l’aula,  que es divideix en petits grups de treball heterogeni, tutoritzats per un adult (voluntaris familiars i coneguts dels alumnes) Suposa una intervenció més rica i concreta per atendre les necessitats de cada alumne i s’estableix dins d’un clima de cooperació i comunicació on tothom aprèn.


A la comunitat dels petits fem una sessió de grups interactius matemàtics a la setmana.
dimecres, 6 de maig de 2020

Psicomotricitat vivencial

El desenvolupament psicomotriumotriu és molt important pel desenvolupament integral de l'infant, tant a nivell motriu com emocional. 

Nosaltres a l'escola fem la psicmotricitat vivencial en sessions de mig grup. Cada sessió és diferent i les propostes són variades, amb materials differents que les mestres preparen. 

Aquests materials els hi proporcionen diferents estímuls i provoquen diferents aprenentatges segons els interessos i l'edat de maduració de cada infant. Així un material determinat pot provocar un determinat joc als petits de 3 anys i un totalment diferent als infants de 5 anys. 

Aquí teniu algunes propostes que hem dut a terme aquest any:dimarts, 5 de maig de 2020

Jocs de mates i jocs de lletres

A l'escola aprenem a través del joc, per tant els aprenentatges tan matemàtics com lectoescriptors es fan a través de jugar amb materials i activitats que preparen les mestres de l'escola per treballar un determinats continguts.

Tant els jocs de mates com els de lletres es realitzen en petits grups dividits per l’aula en espais o racons. Dues mestres s’encarreguen d’aquestes dinàmiques. Dos grups treballen de manera més autònoma però amb la supervisió d’un adult i els altres dos amb l’acompanyament directe o la guia dels adults que intervenen.

A jocs de mates treballem continguts de raonament matemàtic, altres lligats amb la numeració i el càlcul, la percepció visual i les figures geomètriques.


A jocs de lletres treballem a través de la consciència fonològica, la motricitat fina i els grafismes.
Aprendre a través del joc és la millor manera per assolir i integrar els aprenentatges de manera eficaç i motivadora.